شرکت شفیع سازه شرق با همکاری شرکت ملی گاز ایران و سازمان توسعه ، تجهیز و نوسازی مدارس کشور در مورخه های 6 و 7 آبانماه 1394 اقدام به برگزاری سمینار دو روزه ای با محوریت بهینه سازی مصرف انرژی در مدارس و استفاده از سیستم های نوین چگالشی نمود.

روز اول این گردهمایی در سالن کنفرانس مجموعه رفاهی اداره کل نوسازی مدارس استان خراسان رضوی با خیرمقدم جناب آقای مهندس رفیعی ، معاون محترم اجرایی اداره کل نوسازی مدارس استان خراسان رضوی و با تدریس جناب آقای دکتر پیش بین ، رئیس واحد تحقیق و پژوهش شرکت گاز استان خراسان رضوی و نیز جناب آقای دکتر کیانی فر ، استاد گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد همراه بود.

   در روز دوم مسئولین تاسیسات ادارات کل نوسازی مدارس سراسر کشور از مکانهای گوناگون کارخانه شرکت شفیع سازه شرق از جمله خط تولید پکیج های زمینی ، آزمایشگاه آکرودیته و موتورخانه مجهز به دیگ چگالشی مودولکس بازدید بعمل آوردند.

   در ابتدای این بازدید جناب آقای نصرالدین شفیعی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم حضور مدعوین گرامی خیرمقدم گفته و بعنوان یک پیشکسوت صنعت تاسیسات ، درخواست خود را پیرامون چاره اندیشی فوری در باب صرفه جویی در مصرف انرژی مطرح داشتند.

همچنین در ادامه جناب آقایان مهندس مهران شفیعی مدیر محترم کارخانه و مهندس اسحاق نیا مدیر محترم تولید به معرفی دیگ چگالشی و مزایای گسترده استفاده از این محصولات پرداخته و پاسخگوی سوالات حضار شدند.